Despre noi

posted in februarie 10th, 2009
by admin
Comentarii oprite

Scopuri, obiective, mijloace (extras din statutul asociatiei)DSC_0748

Asociatia MENTORCONSULT se bazeaza in organizarea si functionarea sa pe principiile: iniţiativei, implicării şi cooperării, voluntariatului, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei, echităţii, competenţei, responsabilităţii, principialităţii, legalităţii, durabilităţii, multilateralităţii.

Scopurile Asociaţiei MENTORCONSULT sunt:

• asistarea şi orientarea societăţilor comerciale,organizatiilor neguvernamentale si administratiei publice locale în procesul de integrare europeană;
• asistarea şi orientarea societăţilor comerciale,organizatiilor neguvernamentale si administratiei publice locale în procesul de finanţare neramburasabilă;
• responsabilizarea socială a societăţilor comerciale;
• promovarea si educarea tineretului;
• dezvoltarea societatii civile;

In realizarea scopurilor sale, Asociaţia MENTORCONSULT urmăreşte obiectivele:

• promovarea persoanelor juridice membre în ţară şi străinatate;
• obtinerea de finantari neramburasabile europene si din alte zone pentru activitatea asociatiei;
• promovarea implicarii tineretului in toate sectoarele vietii sociale
• imbunatatirea organizarii si functionarii societatii civile, prin promovarea spiritului comunitar, a informarii si implicarii cetatenesti in gestionarea problemelor de interes public sau comunitar

Mijloacele si metodele de actiune prin care Asociatia MENTORCONSULT urmareste atingerea scopului si obiectivelor sale sunt:
• intocmirea unor proiecte de finantare in vederea obtinerii de fonduri destinate indeplinirii scopurilor Asociatiei
• editarea, tiparirea si distribuirea de publicatii in vederea realizarii scopului asociatiei, a mediatizarii, popularizarii activitatii, a obiectivelor urmarite, prezentări de carte
• organizarea sau participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expozitii, intalniri, conferinte, dezbateri, cursuri de formare profesionala, fie singura, fie alaturi de alte organizatii, asociatii, fundatii, precum si orice alte manifestari pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine statatoare
• desfasurarea de activitati publice in scopul atragerii de noi membri, organizarea de intruniri publice, stabilirea de metode de atragere a cotizatiilor, organizarea de grupuri de sprijin si orice alte masuri necesare pentru a obtine contributii la fondurile asociatiei sub forma de donatii, alocatii, cotizatii si altele.

ASOCIATIA MENTORCONSULT FURNIZEAZA DOUA CURSURI ACREDITATE ANC:

1.COMUNICARE

2.COMPETENTE SOCIALE SI CIVICE